Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, joka voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Kuntoutujalla on oikeus itse valita kuntoutuksen toteuttava  palveluntuottaja Kelan hyväksymistä palveluntuottajista. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäyntinä, päiväkodissa tai koulussa.