Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia eli Inkontinenssiterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa lihakset aktivoidaan säännöllisellä harjoittelulla, vaikuttaen mm. virtsankarkailuun. Tutkimuksessa ja harjoittelussa voidaan käyttää emg ja sähköärsytys hoitoa.