Lasten ja nuorten fysioterapia

Vauvojen kehitysseuranta, kehityksen tukeminen, kotiohjaus ja yksilöfysioterapia lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lasten ja nuorten motoriikan arviointi erilaisten testien avulla, kotiohjaus ja yksilöfysioterapia.

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia perustuu keskushermoston kehittymiseen aktiivisen toiminnan avulla, pohjautuen NDT,Bobath terapiaan ja – vauvaterapiaan. Lasta ja nuorta ohjataan liikunnallisiin harrastuksiin, tehdään apuvälinearvioita ja apuvälineen käytön ohjausta.

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa lievitetään kipuja,ylläpidetään nivelten liikkuvuutta ja lihasvoimaa, ehkäistään virheasentoja ja edistetään liikkumis- ja toimintakykyä mm. reumalapset. Ohjataan omatoimiseen harjoitteluun ja liikuntaan.

Lasten ja nuorten urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja kuntoutus.