Neurologinen fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ympäristöä hyödyntäen yhteistyössä asiakkaan kanssa saavuttaa paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky ja tukea asiakkaan omatoimista kuntoutumista.

Neurologisessa fysioterapiassa vaikutetaan keskus- ja ääreishermoston sairauksista johtuviin liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmiin. Aktivoidaan keskushermoston kehittymistä toiminnan avulla ja tuetaan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Fysioterapia perustuu Bobath- terapiaan.

Käytössämme on mm. kattonostin, painokevennetty kävelyharjoittelu ja LHT laitteisto.